[ Học ESP32 IDF ] Bài 2.5: Sửa lỗi Visual Studio Code không xác định được thư viện ESP – IDF Mới Nhất

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

 5. Link Tải

[ Học ESP32 IDF ] Bài 2.5: Sửa lỗi Visual Studio Code không xác định được thư viện ESP – IDF


Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sửa lỗi Visual Studio Code không thể xác định thư viện IDF của ESP.

[ Học ESP32 IDF ] Bài 2.5: Sửa lỗi Visual Studio Code không xác định được thư viện ESP – IDF “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=zowTJYmGWQc

Tags: #Học #ESP32 #IDF #Bài #Sửa #lỗi #Visual #Studio #Code #không #xác #định #được #thư #viện #ESP #IDF

Từ khóa: cách sửa lỗi,[vid_tags]

 5. Link Tải