Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2020

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

 5. Link Tải

Cuối năm là thời điểm nộp thuế thu nhập. Đây không phải là một vấn đề “dễ dàng” chút nào, đặc biệt nếu quy mô doanh nghiệp của bạn không hề nhỏ. Đừng lo lắng, bạn có thể lập trình “buộc” Excel phải xử lý “căng thẳng” này.

Dưới đây là công thức tính thuế TNCN chi tiết các bạn có thể sử dụng để tính số thuế phải nộp hoặc tải file mẫu thuế TNCN từ Excel về và tính thuế TNCN cho nhân viên của mình.

Cách tính thuế thu nhập

Thuế TNCN hiện được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng sau:

Lớp thuế Thu nhập ròng / tháng (triệu đồng) VAT Công thức tính NCN phải trả
Đầu tiên Lên đến 5 5% Thu nhập ước tính x 5%
2 Khoảng 5 đến 10 mười% Thu nhập ước tính x 10% – 250.000 VNĐ
3 Trên 10 đến 18 15% Thu nhập ròng x 15% – 750.000 đồng
lần thứ 4 Trên 18 đến 32 20% Thu nhập ròng x 20% – 1.650.000 VND
5 Từ 32 đến 52 25% Thu nhập ròng x 25% – 3.250.000 VND
6 Trên 52 đến 80 30% Thu nhập ròng x 30% – 5.850.000 VND
thứ 7 Trên 80 35% Thu nhập ròng x 35% – 9.850.000 VND

Nếu thuế thu nhập là thu nhập chịu thuế, bạn sẽ không phải trả thuế thu nhập đối với thu nhập âm.

  • Với khoản khấu trừ cá nhân là 11 triệu và người phụ thuộc 4,4 triệu (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020):

Thu nhập cá nhân = tổng thu nhập – lương bảo hiểm x 10,5% – số người phụ thuộc x 4.400.000 – 11.000.000 – miễn thuế

Các khoản miễn giảm thuế bao gồm phụ cấp ăn trưa / trung cấp, tiền điện thoại, tiền trang phục và nhiều khoản phụ cấp khác mà bạn có thể tham khảo tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC và Thông tư 92. / 2015 / TT-BTC.

Để giảm thiểu sự phức tạp của việc tính thuế TNCN, hãy tạo một hướng dẫn kỹ thuật về cách tính thuế này trong Excel cùng với một công thức cụ thể. Bạn có thể tham khảo hoặc sử dụng công cụ tính thuế TNCN trực tuyến của chúng tôi để nhập số và xem số thuế phải nộp.

Sử dụng hàm IFS để tính thuế thu nhập

Bắt đầu với Excel 2016, thay vì sử dụng nhiều hàm IF lồng nhau, bạn có thể sử dụng hàm IFS đơn giản hơn nhiều để tính thuế thu nhập. Để tính NCN vào lương, bạn phải tính thu nhập chịu thuế. Hãy cùng theo dõi ví dụ dưới đây.

Chấp nhận: Tổng thu nhập của bạn là 20.000.000, thu nhập được bảo hiểm là 5.000.000 (điều này thường được quy định trong hợp đồng lao động), số người phụ thuộc là 1, mức giảm trừ là 9.000.000 và không có bất kỳ khoản miễn thuế nào khác, bạn có thể có thu nhập chịu thuế của mình (gọi là A. ) như sau:

MỘTgiảm trừ gia cảnh mới = 20.000.000 – 5.000.000 * 10,5% – 11.000.000 – 1 * 4.400.000 = 4.075.000

Sau A, chúng tôi sử dụng hàm IFS để tính thuế thu nhập phải nộp.

công thức Hàm IFS để tính thuế thu nhập như sau (G4 là ô chứa A):

= IFS (G4 <0.0, G4 <= 5000000, G4 * 5%, G4 <= 10000000, G4 * 10% -250000, G4 <= 18000000, G4 * 15% -750000, G4 <= 32000000, G4 * 20% -1650000, G4 <= 52000000, G4 * 25% -3250000, G4 <= 80000000, G4 * 30% -5850000, G4> 80000001, G4 * 35% -9850000)

Dựa trên công thức này, ITC phải trả 203.750 VND trong ví dụ trên.

TTNCN phải trả theo tổng thu nhập, tiền lương đóng bảo hiểm, số người phụ thuộc
TTNCN phải trả theo tổng thu nhập, tiền lương đóng bảo hiểm và số người phụ thuộc

Trong file này mình để lại cả công thức tính giảm trừ gia cảnh cũ và giảm trừ gia cảnh mới các bạn có thể tham khảo.

Ngoài ra, bạn có thể làm theo hướng dẫn này để tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân của mình.

Hy vọng bài viết hữu ích và giảm bớt gánh nặng cho bạn!

 5. Link Tải

Add Comment