Cách thay đổi/khôi phục biểu tượng thư mục Music trong Windows

Cách thay đổi/khôi phục biểu tượng thư mục Music trong Windows

 5. Link Tải

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI DỰ PHÒNG

Theo mặc định, thư mục nhạc cá nhân nằm trong thư mục % Thông tin người dùng% (Ví dụ: “C: Users Brink“) từ hóa đơn.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi hoặc khôi phục biểu tượng thư mục nhạc mặc định cho tài khoản của bạn trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Thay đổi biểu tượng thư mục nhạc trong thuộc tính

1. Mở vị trí thư mục hiện tại Âm nhạc (Ví dụ: “C: Users Brink“) trong trình khám phá tệp (Win+E).

Mở vị trí hiện tại của thư mục nhạc
Mở vị trí hiện tại của thư mục nhạc

2. Nhấp chuột phải hoặc giữ thư mục Âm nhạc và nhấp vào Nét đặc trưng.

3. Nhấp vào tab Để điều chỉnh và nhấn nút Thay đổi biểu tượng.

Nhấp vào tab Tùy chỉnh, sau đó nhấp vào nút Thay đổi biểu tượng
Nhấp vào tab Tùy chỉnh, sau đó nhấp vào nút Thay đổi biểu tượng

4. Làm như sau để chọn một biểu tượng:

Ghi chú: Các tập tin % SystemRoot System32 shell32.dll% SystemRoot System32 imageres.dll chứa hầu hết các biểu tượng Windows tiêu chuẩn.

Nhấp vào nút Duyệt qua
Nhấp vào nút Duyệt qua
  • Điều hướng đến và chọn thư viện biểu tượng (ví dụ: DLL) hoặc tệp ICO mà bạn muốn sử dụng Mở.
Chọn thư viện biểu tượng hoặc tệp .ico mà bạn muốn sử dụng
Chọn thư viện biểu tượng hoặc tệp .ico mà bạn muốn sử dụng
  • Chọn biểu tượng bạn muốn sử dụng và nhấp vào ĐƯỢC CHỨ.

5. Nhấp vào Được chứ Áp dụng các thay đổi.

Thay đổi biểu tượng thư mục nhạc trong tệp desktop.ini

1. Nhấn các nút Win+R mở rung chuyen, Sao chép và dán % UserProfile% Music desktop.ini nhập rung chuyen, sau đó nhấn Được chứ để mở tệp.

Ghi chú: Nếu bạn đã thay đổi vị trí mặc định của thư mục Âm nhạcSau đó, bạn cần một sự thay thế % UserProfile% Music trong đường dẫn ở trên với đường dẫn đầy đủ thực tế cho vị trí thư mục hiện tại Âm nhạc.

2. Trong hàng IconResource = Trong cửa sổ desktop.ini, thay đổi đường dẫn thành đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng.

Ghi chú: Không có dòng IconResource = sau đó bạn cần phải thêm nó.

Thay đổi đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng
Thay đổi đường dẫn đầy đủ của biểu tượng bạn muốn sử dụng

3. Nhấp vào tập tin (Thanh menu), nhấp vào để tiết kiệm ((Ctrl+S) và đóng cửa sổ desktop.ini.

Lưu và đóng cửa sổ desktop.ini
Lưu và đóng cửa sổ desktop.ini

4. Khởi động lại quy trình Explorer hoặc đăng xuất và đăng nhập lại để các thay đổi có hiệu lực.

Khôi phục biểu tượng thư mục nhạc mặc định trong thuộc tính

1. Mở vị trí thư mục hiện tại Âm nhạc (Ví dụ: “C: Users Brink“) trong File Explorer.

Mở thư mục nhạc trong File Explorer
Mở thư mục nhạc trong File Explorer

2 Nhấp chuột phải hoặc chạm và giữ thư mục Âm nhạc và nhấp vào Nét đặc trưng.

3. Nhấp vào tab Để điều chỉnh và nhấn nút Thay đổi biểu tượng.

Nhấp vào tab Tùy chỉnh
Nhấp vào tab Tùy chỉnh

4. Nhấp vào nút Khôi phục lại các thiết lập mặc định.

Nhấp vào nút Khôi phục mặc định
Nhấp vào nút Khôi phục mặc định

5. Nhấp vào Được chứ Áp dụng các thay đổi.

Khôi phục biểu tượng thư mục nhạc mặc định trong tệp desktop.ini

1. Nhấn các nút Win+R mở rung chuyen, Sao chép và dán % UserProfile% Music desktop.ini nhập rung chuyen và nhấp vào Được chứ để mở tệp.

Ghi chú: Nếu bạn đã thay đổi vị trí thư mục nhạc mặc định, bạn sẽ cần nó % UserProfile% Music trong đường dẫn trên với đường dẫn đầy đủ thực tế tương ứng với vị trí thư mục nhạc hiện tại.

2. Trực tuyến IconResource = Trong cửa sổ desktop.ini, thay đổi đường dẫn đầy đủ thành:

%SystemRoot%system32imageres.dll,-108

Ghi chú: Không có dòng IconResource = sau đó bạn cần phải thêm nó.

Thay đổi đường dẫn trong dòng IconResource = trong cửa sổ desktop.ini
Thay đổi đường dẫn trong dòng IconResource = trong cửa sổ desktop.ini

3. Nhấp vào tập tin (Thanh menu), nhấp vào để tiết kiệm ((Ctrl+S) và đóng cửa sổ desktop.ini.

Nhấp vào Tệp> Lưu” chiều rộng =”596″ chiều cao =”248″ lớp học =”lười biếng” src =”https://st.quantrimang.com/photos/image/2020/07/14/thay-doi-bieu-tuong-thu-muc-music-11.png”/><figcaption>Nhấp vào Tệp> Lưu</figcaption></figure><p>4. Khởi động lại quy trình khám phá hoặc đăng xuất và đăng nhập để áp dụng.</p></p></div><h2 style= 5. Link Tải
XNXX free xxx telugu anty sex videos