18/10/2020

Cách hạn chế người trả lời bài đăng Twitter

Với Twitter, người dùng hiện có thể kiểm soát những người có thể trả lời bài đăng của bạn trên Twitter và chặn người lạ bình luận về bài đăng của bạn để tránh spam nội dung. Chúng tôi chỉ có thể để những người theo dõi bạn trả lời bài đăng hoặc gắn thẻ người khác trực tiếp để chỉ họ mới có thể chặn bài đăng này trên Twitter. Bài đăng trên Twitter của bạn sẽ vẫn hiển thị với những người khác, nhưng phản hồi cho bài đăng sẽ giới hạn tùy chọn của bạn. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách chọn người có thể lặp lại một bài đăng trên Twitter.

1. Hướng dẫn cách hạn chế đăng lặp lại trên Twitter điện thoại

Chúng tôi nhấp vào giao diện Twitter Đăng ký hiệu viết như bình thường. Sau đó nhấp vào Tiếp theo Ai cũng có thể trả lời để thay đổi chế độ.

Sau đó, bạn sẽ thấy các tùy chọn tài khoản có sẵn cho các bài đăng của mình. Chúng tôi chọn những gì chúng tôi muốn và sau đó đăng lên Twitter như bình thường. Đối với những người được gắn thẻ trực tiếp, một thông báo sẽ hiển thị ngay lập tức khi truy cập ứng dụng Twitter.

2. Cách thiết lập trả lời trên Twitter PC

Tại giao diện Twitter trên máy tính của bạn Nhấp vào hộp tweet. Sau đó nhấp vào chế độ Ai cũng có thể trả lời.

Xem thêm >>>  Cách gửi tin nhắn Instagram trên máy tính

tiếng riu ríu

Chúng tôi cũng sẽ sớm thấy danh sách 2 chế độ còn lại mà từ đó chúng tôi có thể chọn người theo dõi hoặc chỉ những người mà chúng tôi trực tiếp đề cập. Bạn hoàn thành và đăng tweet như bình thường.

Chọn chế độ lặp lại

Xem thêm:

Trả lời